Skip to content

Sharancoffee.comفروشگاه اینترنتی قهوه

  • نام مشتری: آقای مرتضوی
  • شرکت: شاران
  • تاریخ پروژه: 2020
  • پوسته: Flatsome همراه با سفارشی سازی

در یک فروشگاه اینترنتی حرفه‌ای می‌توانید رفتار بازدید کننده‌ها را با جزئیات دنبال کنید و بفهمید چه مدت زمانی در سایت بوده اند، از چه صفحه‌هایی بازدید کرده اند، چه محصولی را جستجو کرده اند و تا چه مرحله‌ای از خرید پیش رفتند.

ویژگی ها

دسترسی کامل به داشبورد

100% سفارشی

SEO داخلی

شگفت انگیز

دوست داری با من کار کنی؟