۶ عنصر حیاتی یک کمپین پرورش سرنخ تجاری

پرورش سرنخ تجاری

در این مقاله با شش عنصر حیاتی برای پرورش سرنخ تجاری در کمپین پرورش سرنخ تجاری آشنا خواهیم شد:

۱. مناسب باشید.

اگر محتوای شما مرتبط نباشد، سرنخ های شما احساس نامناسبی پیدا خواهند کرد یا به طور احساسی توجه خود را متوقف می سازند.

۲. تبلیغاتی نباشید.

خریداران مراحل اولیه، صحبت در مورد محصول یا پیشنهادهای فروش را نمی خواهند. آنها می خواهند یاد گرفته و سرگرم شوند. اینکه خودتان را در یک کمپین پرورش سرنخ تبلیغ کنید، مثل این است که سر قرار بروید و کل وقت درباره خودتان حرف بزنید، بدون شک کارتان به قرار دوم نمی کشد.

۳. اجازه و انتظارات شفاف را تثبیت کنید.

بخش بزرگی از بازاریابی ایمیل این است که مجموعه ای از انتظارات را تنظیم و به طور مداوم برآورده کنید. پرورش سرنخ تفاوتی ندارد.

۴. برای موبایل بهینه سازی کنید.

48٪ از ایمیل ها در حال حاضر در تلفن همراه باز می شود، و این تعداد در حال رشد است. بسیاری از (اگر اکثریت نباشد) ایمیل های شما بر روی یک دستگاه تلفن همراه دیده می شوند.

۵. مکالمات را هدف قرار ندهید.

هدف شما از کمپین پرورش سرنخ تجاری این است که در تماس باشید و در طول زمان یک رابطه ایجاد کنید. ایمیل های پرورشی خود را گاه به گاه بفرستید. پس از همه اینها، سرنخ شما احتمالا آن را روی یک دستگاه موبایل یا در زمان انتظار کافه می خواند.

۶. معیارهای متداول را فراموش کنید.

شما نمی توانید اثربخشی پرورش را بر اساس نرخ های کلیک و باز کردن، اندازه گیری کنید، به ویژه اگر چیزی برای کلیک وجود نداشته باشد.ت نها راه واقعی برای سنجش پرورش، بیرون کشیدن یک گروه پرورش نیافته و اندازه گیری تفاوت های بین این جمعیت ها در طول زمان است.

چرا تولید سرنخ تجاری مهم است؟

تولید سرنخ تجاری بسیار مهم است. اگر می توانید سرنخ های با کیفیت برای فروش ایجاد کنید، شغل خود را آسانتر می کنید و سرنخ هایی بیشتر و سریعتر تبدیل به درآمد خواهند شد.

فقط به این دلیل که کسی یک مقاله را از سایت شما دانلود کرده به این معنی نیست که او می خواهد با کارشناس فروش شما صحبت کند. تیم های فروش شما نباید زمان خود را در تماس با فهرستی از سرنخ های غیرواجد شرایط، تلف کنند. به عبارت ساده، تماس سرد در دنیای امروزه فراوانی اطلاعات کارایی ندارد. شما می خواهید تیم فروش شما، معاملات را به سرانجام برساند و زمان را صرف فروش مثبت نماید و وقت خود را صرف تماس با فهرستی از سرنخ های نامناسب نکند.

تولید سرنخ تجاری می تواند به تیم های فروش شما کمک کند تا زمان فروش بیشتری داشته و زمان کمتری را صرف وظایف اداری و جستجو کنند، زیرا شما به آنها سرنخ های واجدشرایط و یا در اصطلاح سرنخ گرم ارائه می کنید. طبق بررسی های انجام شده، شرکت ها با شیوه های نوآورانه تولید سرنخ تجاری، می توانند به فروش بهتر و رشد درآمد بیشتر دست یابند.

شرکت های بالغ در مقایسه با صنعت خود به میزان 133٪ بیشتر نسبت به شرکت های متوسط و 174٪ بیشتر از شرکت های با حداقل بلوغ به درآمد دست یافته اند. علاوه بر این، کارشناسان فروش در شرکت های بالغ 73٪ از زمان خود راصرف فروش می کنند(به جای وظایف اداری، آموزش، و غیره). در شرکت های بدون استراتژی های تولید سرنخ تجاری بالغ، نماینده های فروش تنها 57 درصد از زمان خود را صرف فروش می کنند.

اگر شما می توانید سرنخ های بیشتری برای تیم فروش خود ایجاد کنید، نه تنها به رشد شرکت خود کمک می کنید، بلکه همچنین به اعتبار بازاریابی نیز کمک خواهید نمود. شما دیگر به عنوان یک مرکز هزینه دیده نمی شوید، بلکه به عنوان یک بخش قابل قبول از تیم درآمد لحاظ می شوید.