Skip to content

پرورش سرنخ تجاری

چرا پرورش سرنخ برای تولید سرنخ تجاری حیاتی است

پرورش سرنخ تجاری


پرورش سرنخ تجاری درمورد ارسال ایمیل مناسبتی یا درباره کمپین های «دسته کن و ایمیل بفرست» نیست. پرورش سرنخ، علائق هر سرنخ و مرحله خرید را به حساب آورده، و وقتی سرنخ در حال خودآموزی است، آگاهی از برند و نزدیکی نسبت به برند شما را ایجاد می کند. پرورش سرنخ در سرتاسر چرخه عمر مشتری، به بهبود حذف مشتری از طریق فرصت های فروش موارد دیگر و فروش متقابل، کمک می کند.

همانطور که این نمودار MarketingSherpa نشان می دهد، ترکیب کردن پرورش سرنخ با تلاش های تولید سرنخ تجاری شما می تواند به طور چشمگیری ROI را افزایش دهد.

6 عنصر مهم یک کمپین پرورش سرنخ تجاری

مناسب باشید
بخش بزرگی از بازاریابی ایمیل این است که مجموعه ای از انتظارات را تنظیم و به طور مداوم برآورده کنید. پرورش سرنخ تفاوتی ندارد.

تبلیغاتی نباشید
خریداران مراحل اولیه، صحبت در مورد محصول یا پیشنهادهای فروش را نمی خواهند. آنها می خواهند یاد گرفته و سرگرم شوند. اینکه خودتان را در یک کمپین پرورش سرنخ تبلیغ کنید، مثل این است که سر قرار بروید و کل وقت درباره خودتان حرف بزنید، بدون شک کارتان به قرار دوم نمی کشد.

اجازه و انتظارات شفاف را تثبیت کنید
اگر محتوای شما مرتبط نباشد، سرنخ های شما احساس نامناسبی پیدا خواهند کرد یا به طور احساسی توجه خود را متوقف می سازند.

برای موبایل بهینه سازی کنید
48٪ از ایمیل ها در حال حاضر در تلفن همراه باز می شود، و این تعداد در حال رشد است. بسیاری از (اگر اکثریت نباشد) ایمیل های شما بر روی یک دستگاه تلفن همراه دیده می شوند.

مکالمات را هدف قرار ندهید
هدف شما از پرورش این است که در تماس باشید و در طول زمان یک رابطه ایجاد کنید. ایمیل های پرورشی خود را گاه به گاه بفرستید. پس از همه اینها، سرنخ شما احتمالا آن را روی یک دستگاه موبایل یا در زمان انتظار کافه می خواند.

معیارهای متداول را فراموش کنید
شما نمی توانید اثربخشی پرورش را بر اساس نرخ های کلیک و باز کردن، اندازه گیری کنید، به ویژه اگر چیزی برای کلیک وجود نداشته باشد.ت نها راه واقعی برای سنجش پرورش، بیرون کشیدن یک گروه پرورش نیافته و اندازه گیری تفاوت های بین این جمعیت ها در طول زمان است.

بازاریابی تعاملی و پرورش سرنخ تجاری

همه ما می دانیم که کمپین های «دسته کن و ایمیل بفرست»، آزاردهنده، غیرموثر و دارای پیام های نامربوط است که شانس ارتباط با خریداران بالقوه را تضعیف می کند. از سوی دیگر، بازاریابی تعاملی، از طریق مکالمه های مربوطه، چند کاناله در هر مرحله از کانال فروش، سرنخ ها را پرورش می دهد. ایجاد گفتگو با خریداران خود در سرلسر پروسه پرورش، به جای ارسال کلی پیام های نامربوط، می تواندی رابطه با خریدار را در طول زمان تقویت کنید.

چهار عنصر بازاریابی تعاملی موثر را در ادامه مشاهده می کنید:

مکالمه مداوم

تعاملات چند کاناله

ارتباط دو طرفه

ارتباط

اکثر بازاریاب ها، پرورش سرنخ را بعنوان یک شکل تعمیم یافته از دسته کن و ایمیل بفرست خودکار انجام می دهند (بیشتر با دسته ها و پیشنهادهای محصول، کمتر با محتوای آموزشی) بدون در نظر گرفتن زمان برای ایجاد شخصیت ها، چرخه های خرید و ترسیم سرنخ ها به مکان خودشان در پروسه ی خرید، بازاریاب ها در پرورش سرنخ ناکام خواهند شد.