Skip to content

موضوع محتوای شما و سبک نوشتار شبکه های اجتماعی توسط شخصیت های هدف تعیین می شود که شما سعی دارید روی کانال های شبکه های اجتماعی به آنها و مقاصدتان برای هر مرحله از چرخه عمر مشتری برسید.

بر اساس ارزیابی شما در مورد شخصیت ها، شما باید درک دقیقی از لحن، سبک و استراتژی ارائه برای استفاده داشته باشید. آیا شما اقدام کنندگان هدفمند روی یک کانال اجتماعی خاص هستید؟ شاید بخواهید از یک صدای محاوره ای و راهنما گونه روی توییتر یا فیسبوک استفاده کنید. آیا سعی در رسیدن به مدیران اجرایی دارید؟در این مورد، ممکن است بخواهید از یک صدای رسمی در یک شبکه حرفه ای مانند لینکدین استفاده کنید.

هرکسی که مخاطب هدف شماست، مهم است اهداف هر بخش از محتویاتی را بدانید که در دستیابی شما به تعامل با خریداران در سرتاسر چرخه عمر مشتری کمک می کند. آیا یک دارایی خاص کمک می کند تا رشد برند افزایش یابد؟ ممکن است بخواهید پست را هم به صورت سازمانی و هم از طریق تبلیغ پرداختی به منظور افزایش رسایی آن و دستیابی به اهداف خود یعنی آگاهی و رشد برند ارتقا بخشید. آیا یک دارایی، آموزشی بودن و مفید بودن را هدف گرفته است؟ شاید باید برای مخاطبانی که از قبل با برند شما تعامل داشته اند، تبلیغ شود. در نتیجه سبک نوشتار شبکه های اجتماعی بسیار مهم است.

شما در حال ایجاد محتوای آموزشی هستید؟

همانطور که شما در مورد ایجاد محتوا برای حمایت از بازاریابی شبکه های اجتماعی خود فکر می کنید، تفکر خود را در اطراف نیازها و منافع مخاطبان خود قرار دهید. ایجاد مطالب بدون در نظر داشتن این موضوع، موجب تولید محتوایی خواهد شد که برای ارزش مورد هدف شما جذابیت ندارد. به سبک نوشتار شبکه های اجتماعی توجه کنید.

آیا شما محتوایی را ایجاد می کنید که قبلا هدف قرار داده اید؟

هر بخش از محتوایی که ایجاد می کنید باید یک مخاطب مورد نظر داشته باشد. این مخاطبان ممکن است وسیع باشند، اما شما باید هدف و شخصیت (هایی) را که درک کنید که صحبت با آنها، آگاهی بخشی به آنها و آموزش از طریق دارایی مذکور را هدف قرار داده اید.

به علاوه، یک برند مصرف کننده، مانند یک برنامه تناسب اندام، ممکن است محتوای خود را بر مبنای شخصیت های مختلف خود متمرکز کند – کاربر تناسب اندام در سطح ابتدایی و ورزشکار با تجربه بیشتری که برای یک رویداد مانند ماراتن تمرین می کند. مانند B2B، پیام ها و محتوا هایی که به این شخصیت های مختلف ارائه می شود، باید در خور اهداف و مقاصد منحصربفردشان باشد. صرف نظر از این که دارایی شما دارای مخاطب گسترده ای است که به شخصیت های چندگانه میپردازد یا شاید بسیار هدفمند باشد، چندین چیز وجود دارد که می توانید برای ایجاد محتوای هدفمند از دارایی های موجود خود استفاده کنید و آن را برای یک مخاطب خاص قابل درک نمایید. شما می توانید با اعمال R4 سازماندهی مجدد، بازنویسی، استراحت و طراحی مجدد  به محتوا که قبلا داشته اید، کار را شروع کنید.